logo

REITING

 

EDO juhatus PALUB KÕIKIDEL stuudiote/klubide juhtidel-treeneritel aastaringselt informeerida ja selgitada tantsijatele, lapsevanematele   EDO/IDO võistlusmäärustikku ning IDO tiitlivõistlustele kandideerimise tingimusi.

  

Määruses kasutatavad lühendid:  RP – reitingupunkt; HH – hip-hop; DD – disco dance; SHOW –  show dance; SDS – street dance show; 

NB!  vaata lisaks  REITINGU ÜLDSKEEM, KOONDISE KANDIDAAT  / VÕISTLUSTE REITINGUPUNKTI ON NÄHTAVAL  PEALE VÕISTLUST
  EDO VÕISTLUS , username ja parool: GUEST
                         MTÜ ESTONIAN DANCE ORGANIZATION VÕISTLUSMÄÄRUSTIK
  1.  
1. EDO VÕISTLUSHOOEAG   1. september 2020 – 31. august 2021
 1.2
 EDO REITINGUVÕISTLUSED
 1.2.1
 DANCE BLAZE 2019 - november 2019   HH, DD SHOW, SDS, JAZZ
 1.2.2
 WINTER CUP  2020 -  jaanuar    2020   HH, DD, SHOW, SDS, JAZZ
 1.2.3
 SPRING  CUP  2020 -  märts     2020    HH, DD, SHOW, SDS, JAZZ
 1.2.4
 TALLINN OPEN 2020-  mai        2020    HH, DD, SHOW, SDS, JAZZ
1.3
Lähiriikides võistlsutel osalemine  lisa  RP ei anna;
EELNEVA  HOOAJA  REITINGUPUNKTE JÄRGMISESSE HOOAEGA ÜLE EI KANTA;
RP arvestus toimub  BEGINNER ja OPEN klassis;
Eelneva hooaja reitingus osalenud kavad +IDO EM ning MM tiitlivõistlustel osalenud kavad ei oma õigust enam võistelda uue hooaja jooksvas  reitingus.  
 2.
EDO VÕISTLUSKLASSID, REITINGUPUNKTIDE ARVESTUS
 2.1
 BEGINNER  

 

 

 

Distsipliinid: hip-hop ja disco dance solo, duo;
Vanus: CHILDREN ja JUNIOR;
Võistlused: DANCE BLAZE 2019,WINTER CUP 2020, SPRING CUP 2020;
RP: reitingupunktide põhjal liiguvad 10 parimat uuel hooajal OPEN klassi;
Võistlejad: kui tantsija võistleb beginner klassis, siis on ta beginner kõikides kategooriates: nii solos, duos 
 2.2
 OPEN – INTERNATIONAL (kandideerivad IDO TIITLIVÕISTLUSTELE)

 

 

 

 

 

 

 

Distsipliinid: hip-hop, disco dance, dance show ja street dance show -  solo, duo, small grupp, formatsioon;
Vanus: CHILDREN, JUNIORS, ADULTS;
Võistlused: DANCE BLAZE 2019,WINTER CUP 2020,  SPRING CUP 2020, TALLINN OPEN 2020;
RP: toimub reitingupunktide arvestus; reitingu pingerea alusel kandideeritakse  IDO Euroopa- ja  Maailma Meistrivõistlustele, IDO Cupidele;
Võistlejad: Kui tantsija võistleb OPEN kategoorias, siis on ta OPEN arvestuses kõikides kategooriates: solo, duo, small grupp, formatsioon 
NB! Soolode, duode, small groupi ja formatsiooni reitingupunktid on eraldi arvestuses. St. et näit formatsiooni arvestuses litsentsi saanud tantsija peab soologa rahvusvahelisel võistlusel võistlemiseks koguma ka soolode arvestuses piisavad reitingupunktid. IDO litsentsi omavad tantsijad võistlevad vaid OPEN kategoorias.
 3.
 EDO VANUSASTMED VÕISTLUSTEL
 3.1
 Vanusastmed lähtuvalt IDO VÕISTLUSMÄÄRUSTIKUST
3.2
Vanusaste määratakse AINULT SÜNNIAASTA PÕHJAL Näit. kui tantsija saab jooksva aasta jooksul 13 aastaseks, siis on ta  enne sünnipäeva junior;
 3.4
 Võistleja vanusaste muutub alati seisuga  1. jaanuar.  Soovitus hooaja alguses kontrollida üle vanused, et probleemideta komplekteerida gruppe, formatsioone.
 3.4.1
MINI KIDS   (7 ja nooremad)
CHILDREN (12 ja nooremad)
JUNIOR 1  (13 - 14)
JUNIOR 2  (15 - 16)
ADLUT 1   (17 - 30)
ADULT 2   (31 - 50)
 3.5
 IDO REEGLID ERINEVATE VANUSASTMETE  LIITMISEL
 3.5.1
 Vastavalt IDO võistlusmäärustikule tohib nooremat tantsijat kasutada vanemas vanuseklassis (duo, small group, formatsioon) juhul, kui ta ei ole vanuseklassist, milles võistleb, noorem rohkem kui 2 aastat;
Näide: Adult formatsioonis ei saa osaleda 14.a. juunior, sest vanuse vahe adults vanusastme alampiiri vahel on 3 aastat - adults vanusaste algab alates 17.a., seega osaleda võivad ka 15. ja 16. aastased;
VANUSASTE  võistlustel määratakse  duo-, grupi- või formatsiooni vanimate võistlejate vanuste põhjal, ükski vanuseklassist vanem tantsija ei või grupi koosseisus kaasa tantsida;
Vähemalt 51% small groupi ja formatsiooni tantsijatest peavad olema õiges vanuseastmes. St näiteks adults formatsioonis ei saa võistelda grupp, kus on 3 õiges vanuseastmes tantsijat ja 21 juuniorit;
 4.
 EDO LIIKMEMAKSUD ja STARDIMAKSUD  2020 / 2021
4.1
 EDO  liikmesklubi/stuudio AASTAMAKS hooajaks 2020/ 2021  -   tähtaeg  31.10.2020
Aastamaksu tasunud klubid saavad e-maili teel ligipääsu (oma kasutajanime + parooli) täisautomaatsele registreerimisprogrammile REGSYS;
REG-SYS programm on litsenseeritud tarkvara ning aksepteeritud IDO poolt;
50EUR
4.2
 EDO liikme  personaalne aastamaks hooajaks 2020/2021– tähtaeg  31.10.2020 (kehtib kuni 31. august  2021)
15EUR
4.3
 EDO  võistluste  stardimaks 1 päev KÕIK distsipliinid
15EUR
4.4
EDO mitteliikmest võistleja  STARDIMAKS 1  distsipliin
15EUR 
4.5
Aastamaksud  tagastamisele ei kuulu.
 5.
 IDO AASTAMAKSUD, STARDIMAKSUD 
 5.1
 IDOs  võistleja IDO aastamaks 
 20EUR
 5.2
 IDOs  võistleja  stardimaks
 20EUR
 6.
  VÕISTLUSED
 6.1
Võistlejad  registreerib  võistlustele klubi  treener/ juht REGSYS programmis; Küsimuste-probleemide korral  suhtleb organisaatritega  AINULT KLUBI TREENER;
 6.2
 MITTE EDO liikmed kasutavad registreerimiseks ankeeti + stardinimekirja esitamine;
 6.3
Kõikidel võistlejatel  peab kaasas olema PILDIGA ISIKUTTÕENDAV DOKUMENT;
 6.4
Vastavalt  võistlusmäärustikule võisteljate kohalolek vähemalt  60 minutit enne oma esimest starti;
 6.5
Starti hilinenud võistlejate stardinumbrit kutsutakse 3 korda, mitteilmumisel diskvalifitseeritakse võistleja võistluste protokollist;
6.6
Kõik võistlustele õigeaegselt registreeritud  ja stardimaksu tasunud võistlejad saavad käepaela; Iga osalev stuudio saab 2 treeneri käepaela;
 6.7
Võistluste tulemused ja reitingupunktide arvestus avaldatakse koheselt peale võistlusi www.estdance.org/competitions
 7.
TANSTIJA LAHKUMINE KLUBIST või STUUDIO/KLUBI VAHETUS
7.1
Stuudio/klubi treener  edastab kirjaliku teate tantsija klubi vahetusest.
7.2
Stuudio/klubi treener,  kust tantsija lahkub, edastab sellesisulise teate e-mailile:  estoniandanceorganization@gmail.com;
Maili lisada:  lahkumise põhjus,  allkirjastatud digitaalselt lapsevanema ja stuudio treeneri poolt;
Stuudio treener edastab  informatsiooni vähemalt 30 päeva enne reitinguturniiri vajalike muudatuste  tegemiseks REGSYS  programmis; 
ERAND: juhul kui  stuudio/klubi lõpetab tegevuse või võistleja vahetab elukohta, aksepteeritakse reitingupunkte ka uues stuudios
8.
  IDO LITSENTSI TÜHISTAMINE
IDO litsenseeritud tantsijatel ei ole lubatud kategooriates, milles toimuvad IDO Maailma ja Kontinentide Meistrivõistlused, võistelda alternatiivsetel rahvusvahelistel tiitlivõistluste nimele pretendeerivatel võistlustel;
Vastavalt IDO võistlusmäärustiku punktile 4.1.1 kaotab reeglit rikkunud tantsija IDO litsentsi
Kõik võistlejad võistlevad IDO süsteemis omal vastutusel. Kõik võistlejad, stuudiote juhid, saatjad, vanemad ja/või teised isikud, kes on mingil viisil seotud võistlustega, on teadlikud ja tunnistavad, et vastavalt IDO Dance Sport reeglitele EDO ja IDO ei võta endale vastutust mistahes kahjustuste, varguste, vigastuste või õnnetuste puhul võistluse ajal.
Nii võistlejatelt kui seotud isikutelt eeldatakse viisaka käitumise tavanormide järgimist võistluste ajal ning spordiüritusele kohaselt ei ole tolereeritud ühegi alkohoolse ega narkootilise aine mõju all võistluspaigas viibimine.