logo

IDO VÕISTLUSED 2019

    COMPETITIONS   2019

 

  

 OPEN KLASSI   KONKUREERIMINE      TIITLIVÕISTLUSTELE

SELGITUS: tabelis on toodud ära IDO poolt  vanuseastmete ja kategooriate kaupa, mitu osalejat  iga riik saab saata tiitlivõistlustele lähtudest  riigisisese  reitingu pingereast.                                                                                       

 EDO kriteeriumid kandidaatidele    
IDO  EUROOPA  MEISTRIVÕISTLUSED EDO RP võistluste arv  CH. JUN. AD. AD. 2
SOLO 3 10 10 10 NO
DUO 3 10 10 10 NO
SMALL GROUP 3 5 5 5 5*
FORMATSION 2 5 5 5 5*
BREAK DANCE SOLO    10  10  10 NO
BREAK DANCE TEAM   5 5 5 NO
ELECTRIC BOOGIE SOLO   10 10 10 NO
ELECTRIC BOOGIE DUO   10 10 10 NO

     

IDO  MAAILMA MEISTRIVÕISTLUSED EDO RP võistluste arv  CH.  JUN.  AD.  AD. 2
SOLO 3  5  5  5  NO
DUO 3  5  5  5  NO
SMALL GROUP 3  3  3  3  3*
FORMATION 2  3  3  3  3*
BREAK DANCE  SOLO    NO  5  5  NO
BREAK DANCE  TEAM    NO  3  3  NO
ELECTRIC BOOGIE SOLO    5  5  5  NO
ELECTRIC BOOGIE DUO    5  5  5  NO
BATTLE SOLO    NO NO   5  NO
BATTLE TEAM    NO N0  3  NO